Hedeflediğimiz Projeler

shutterstock_1417142954_edited.jpg

Yeni ve inovatif teletıp cihazlarını entegre ederek yerelleştirilmiş, uygun maliyetli ve birinci basamak sağlık hizmetlerine kolay erişim sağlayacak yepyeni bir sağlık hizmeti modeli oluşturma

Alzheimer-demans şüphesi olan veya tanı almış bireylerin bilişsel fonksiyonlarının yapay zeka algoritmasıyla tespit ve takibine yönelik proje

Kronik hastalıkların verilerini kullanarak göz sağlığı tahminlemesi yapan yapay zeka algoritması