top of page

Hedeflediğimiz Projeler

shutterstock_1417142954_edited.jpg

Yeni ve inovatif teletıp cihazlarını entegre ederek yerelleştirilmiş, uygun maliyetli ve birinci basamak sağlık hizmetlerine kolay erişim sağlayacak yepyeni bir sağlık hizmeti modeli oluşturma

Alzheimer-demans şüphesi olan veya tanı almış bireylerin bilişsel fonksiyonlarının yapay zeka algoritmasıyla tespit ve takibine yönelik proje

Kronik hastalıkların verilerini kullanarak göz sağlığı tahminlemesi yapan yapay zeka algoritması

bottom of page