top of page

Ufuk Avrupa Projeleri

Ufuk Avrupa Nedir?

Ufuk Avrupa, Avrupa Birliği’nin (AB) 2021 - 2027 yıllarında uygulayacağı, yaklaşık 95.5 Milyar Avro bütçeli araştırma ve yenilikçilik fon programıdır. Bu fon programı ile AB, Birlik düzeyinde yürütmekte olduğu politikaların (başta sağlık ve iklim değişikliği olmak üzere) araştırma ve yenilik boyutunu fonlayacaktır.

Avrupa Birliği, sağlık politikası söz konusu olduğunda, hastalıkların önlenmesini, doğru biçimde teşhis ve tedavi uygulanmasını, etkili ve daha az maliyetli bakım seçeneklerinin hayata geçirilmesini son derece önemsemektedir.

Özellikle yaşlanan nüfusun sağlık ve sosyal sigorta sistemine getirdiği mali ve sosyal yükün, araştırma ve yenilikçilikten ilham alan yeni bakım modelleri ve insanları uzun süreler sağlıklı tutacak sağlıklı yaşam politikalarının desteklenmesiyle üstesinden gelineceği düşünülmektedir. 

Güven Future ve Güven Sağlık Grubu sahip oldukları yetkinlikler kapsamında (dijital sağlık, önleme, teşhis, tedavi ve bakım gibi) sağlık hizmet sunumunun tüm halkalarında faaliyetlerini sürdüren ve bütünleşik bir yaklaşım sunan ender kurumlardandır.

Güven Future ve Ufuk Avrupa

Çağımız dijitalleşme çağı. Sağlık sektörü bilişim teknolojilerine en geç adapte olan sektörlerin başında gelmektedir. Bu nedenle yapay zeka temelli çözümlerin en fazla uygulama alanı bulduğu, bulacağı ve hızla yaygınlaşacağı bir sektördür.

Güven Future, Sağlık Bilişimi alanında faaliyet gösteren, yapay zeka destekli, çığır açıcı tıbbi teknoloji ve yenilikçiliğe odaklanmış bir Ar-Ge merkezidir. En önemli amaç, veriye dayalı tahmin algoritmalarının odağına hastaları koyarak önleyici hekimliği ön plana çıkarmak, “tepkisel” olarak işleyen sağlık hizmet yaklaşımını koruyucu, önleyici, öngörülebilen “sağlıklı yaşam’’ anlayışına doğru dönüştürmektedir. 

Bu çerçevede;

     1. Güven Future, yapay zeka algoritmaları geliştirmekte, 
     2. Çok uluslu üreticiler ile katma değerli çözümler üretmek için çalışmakta ve stratejik ortalıklar kurmakta,
     3. Kliniklere, Hekimlere ve Hastalara kolay erişim imkanı olduğu için, geliştirilen ürün ve çözümleri son kullanıcıların ihtiyaçlarına göre modelleyebilmekte,
     4. Araştırma, geliştirme ve yeniliğe önem vermekte,
     5. Genetik, tıbbi teknoloji ve teletıp alanında her türlü yapay zeka destekli yenilikçi projelere odaklanmakta,
     6. Katma değerli ürün ve çözüm geliştirme odağıyla ulusal veya uluslararası klinik araştırmalar, ortak çalışmalar, proje faaliyetlerine kaynak ayırmaktadır.

 

Ufuk Avrupa Yolculuğumuzda Dijital Sağlık, Önleme, Teşhis, Tedavi, Bakım ve Klinik Araştırmalar için Bütünleşik Yaklaşım

Dijital sağlık çözümlerinin fikir aşamasından başlayıp son kullanıcıların (end-users) hizmetine sunumuna kadar geçen tüm aşamaları medikal ve teknik personelin birlikte modellemesini ve yakın işbirliği içinde çalışmasını gerektirmektedir. Hatta hastaların ve hasta yakınlarının işbirliği de çok önemlidir. 

 

 

_MG_0805 copy.jpg
JCI copy.png

Sektörde elli yılı aşan deneyimiyle Güven Sağlık Grubu, Güven Future için yenilikçi çözümlere duyulan ihtiyaçların tespit edildiği, geliştirilen çözümlerin klinik doğrulamasının yapıldığı ve uygulandığı bir mecradır. 

Ayrıca Hastanenin Etik, Akademik ve Araştırma komiteleri tüm çalışmaları ve araştırmaları, klinik olarak doğrulama yetkinliğine sahiptir.

JCI tarafından 20 yılı aşkın bir süredir akredite edilen ve Türkiye'de akredite olan ilk özel hastane olan Güven Hastanesi tıbbi bölümleri, uzmanlaşmış hekimleri ve destekleyici sağlık personeli ile Ufuk Avrupa projelerine Güven Future koordinasyonunda hazırlanmaktadır.

Ufuk Avrupa projeleri arasında çok önemli bir yere sahip olan "Ticarileşme Öncesi Tedarik" (Pre-Commercial Procurement-PCP) ve "Yenilikçilik için Kamu Tedariki" (Public Procurement for Innovation-PPI) tipi projeler odak noktalarımız arasındadır.

58.jpg

Güven Sağlık Grubu, dijital sağlık hizmet sunumu ve sanal hastane kavramını yaşama geçirme yönünde sektörde öncü bir rol üstlenmiştir. PCP ve PPI tipi projelerin asıl hedefi de sağlık hizmeti sektöründe firmaların geliştirdiği yenilikçi mal ve hizmetlere olan talebi yaratmaktır. Güven Future ve Güven Sağlık Grubu bu projeler için “tedarikçi” ya da “son kullanıcı” olarak ilgili Ufuk Avrupa çağrılarına katılmayı değerlendirmektedir.

Yaşlı Bakımı, Yaşlanan Nüfusun Kaliteli ve Sağlıklı Bir Yaşam Sürebilmesi

Ufuk Avrupa, kendine özgü fonlama mekanizması ile özellikle sağlıklı yaşamayı ve yaşlanmayı teşvik eden bir yaklaşımı benimsemektedir.

IMG_5925.jpg

Güven Sağlık Grubu, Ufuk Avrupa hedeflerini çok önceden benimseyen bir yaklaşımla Sağlıklı Yaşam Kampüsü ve Yaşlı Bakım Merkezi gibi konseptleri Türkiye'de ilk uygulayan kurumdur.

A4 copy.jpg

Güven Future ve Güven Sağlık Grubu Ufuk Avrupa programında, paydaşların birbirleriyle deneyimlerini paylaştığı, iyi uygulama modellerinin geliştirildiği koordinasyon ve destek projelerinde (Coordination and Support Actions-CSA) yer almayı hedeflemektedir.

 

Sağlık Kampüsünde yer alan ve Türkiye'nin ilk geriatri merkezi “İnsan Odaklı Bakım” anlayışı ile sağlıklı yaşlıların yanısıra demans hastalarıyla da ilgilenilmektedir. Bu nedenle Klinik Konukevi, Planetree "İnsan odaklı bakım" hizmet sunucusudur.

Güven Future, sağlık grubu bünyesinde yer alan yaşlı odaklı ve sağlıklı yaşamı koruyan merkezlerle, araştırma ve yenilik tipi çıktılara dayalı (R&I actions) projeleri de hedeflemektedir.

Tıbbi Bölümlerimiz

 • Acil Servis

 • Anestezi ve Reanimasyon

 • Ağız, Diş Sağlığı ve Hastalıkları

 • Beyin ve Sinir Cerrahisi

 • Beslenme ve Diyet

 • Çocuk Romatoloji

 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları

 • Çocuk Nöroloji

 • Çocuk Nefroloji

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 • Ayak Sağlığı ve Cerrahisi

 • Çocuk Endokrinolojisi

 • Çocuk Cerrahisi

 • Check Up

 • Damar Cerrahisi

 • Dermatoloji

 • Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

 • Enfeksiyon Hastalıkları

 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

 

 • Gastroenteroloji

 • Gastroenteroloji Cerrahisi

 • Göz Hastalıkları

 • Genel Yoğun Bakım

 • Göğüs Cerrahisi

 • Göğüs Hastalıkları

 • Genel Cerrahi

 • Hematoloji

 • İç Hastalıkları

 • İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları

 • Çocuk Sağlığı ve Gelişimi

 • Kadın Hastalıkları ve Doğum

 • Kalp Damar Cerrahisi

 • Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi

 • Kat Hekimliği

 • Karaciğer, Pankreas, Safra Kanalı Cerrahisi

 • Kardiyoloji

 • Laboratuvar

 • Medikal Onkoloji

 • Meme ve Endokrin Cerrahi

 • Nefroloji

 • Nükleer Tıp

 • Nöroloji

 • Ortopedi ve Travmatoloji

 • Organ Nakli Merkezi

 • Odyoloji (İşitme - Denge) ve Konuşma

 • Obezite ve Metabolik Cerrahi

 • Patoloji

 • Psikiyatri

 • Geriatri

 • Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

 • Radyoloji

 • Romatoloji

 • Radyasyon Onkolojisi

 • Tüp Bebek Merkezi

 • Üroloji

bottom of page