Ufuk Avrupa Projeleri

Sağlık sektöründe dijital dönüşüm ve yenilikçilik odaklı çözümlerimizi uluslararası pazarlara açmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda uluslararası Ar-Ge fon kaynaklarını yakından takip ediyoruz. AB'nin dünyadaki en büyük Ar-Ge fon programı olan Ufuk Avrupa programının 2021-2027 yıllarını kapsayan döneminde sağlıkta yenilikçi çözümlerin hayata geçirileceği projelere katılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bilginin paylaşarak oluşturulduğu, çoğaldığı ve etki doğurduğunu düşündüğümüzden, sağlıkta dijital ve yenilikçi çalışmaları olan uluslararası paydaşlarla ortak projeler geliştirmek için TÜBİTAK tarafından desteklenen ağlara katılıyoruz. Bu ağlar, dijital teknolojiler ve sağlık alanında AB düzeyinde örgütlenmiş ve Ufuk Avrupa'yı yakından takip eden yapılardır. 

Ufuk Avrupa Nedir?

AB'nin araştırma ve yenilikçilik alanında temel mali destek aracıdır. Programın 2021-2027 yılları için öngörülen bütçesi 95,5 milyar Avro'dur. Başta sağlık ve iklim değişikliği alanı olmak üzere pazar yaratma potansiyeline sahip yenilikçilik, araştırma, geliştirme ve teknoloji faaliyetleri bu fon aracılığıyla desteklenecektir. KOBİ'ler, yenilikçi ve pazarda büyüme isteği olan şirketler (start-up ve scale-up companies) ve üniversiteler hazırlayacakları projelerle bu fona başvuracaklardır. Fonun ülkemizdeki koordinatör kuruluşu TÜBİTAK'tır. 

Ufuk Avrupa, araştırmacıların, bilimsel bilginin ve teknolojinin serbestçe dolaştığı bir Avrupa araştırma alanı oluşturarak, Birliğin bilimsel ve teknolojik temelini güçlendirerek rekabet edebilirliğini artırmaya odaklanmıştır. Programın üç ana sütunu vardır: Birinci sütuna ayrılan fonla bilimsel mükemmeliyet desteklenecektir. İkinci sütunda yer alan konu başlıklarında (sağlık alanı da bu başlıklardan biridir), endüstrinin küresel zorluklarla baş etmede rekabet gücünü artırmasına katkı yapacak işbirliklerine açık araştırma ve yenilikçilik projeler desteklenecektir. Üçüncü sütunun amacı Avrupa'nın yenilikçilik ekosistemini güçlendirerek, hızla pazara girecek yenilikçi teknolojileri hayata geçirmektir. Bunun dışında AB, belirlediği beş öncelikli küresel zorlukla özellikle mücadele edebilmek için Ufuk Avrupa kapsamında çeşitli konu başlıklarında araştırma ve yenilikçilik faaliyetlerini destekleyecektir. Kanser bu konu başlıklarından birisidir.

Programın sağlıkla ilgili tüm çağrıları aşağıdaki konularda ilerleme sağlamayı amaçlamaktadır:

      1. Sağlığın Korunması

      2. Sağlıklı Çalışma ve Yaşam Ortamları

      3. Hastalıklarla Mücadele

      4. Yenilikçi, Sürdürülebilir Sağlık Sistemleri

      5. Sağlık İçin Dijital Çözüm ve Teknolojiler

      6. Yenilikçi Sağlık Endüstrisi