top of page

Güven Future Sağlık Teknolojileri Anonim Şirketi

Şehir: Ankara

Kuruluş Tarihi: 27-02-2007

Firma Durumu: Aktif

Adres: Alacaatlı mah. Alacaatlı cad. No:15 D:2 Çankaya/Ankara

Şirket Tescil Tarihi: 27-02-2007

Firma Türü: Pay Sahibi Birden Fazla Anonim Şirket

Telefon: 0312 457 24 24

Sektör: Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb.)

Meslek Grubu: 5 - Bilgi Teknolojileri

Nace Kodu: 62.01.01-Bilgisayar proglamlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb.)

Vergi Dairesi: Doğanbey Vergi Dairesi

Vergi No: 4510591832

Ticaret Sicili Müdürlüğü: Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Ünvanı: Güven Future Sağlık Teknolojileri Anonim Şirketi

Ticaret Sicil Numarası: 233943

Mersis No: 0451059183200001

Taahhüt Edilen Sermaye Miktarı: 250.000,00 TL

Ödenen Sermaye Miktarı: 250.000,00 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 250.000,00 TL

İnternet Adresi: www.guvenfuture.com, www.guvenfuture.com.tr

Kalite Politikası

Güven Future olarak kalite politikamız;

 

 • Medikal sektöründeki yenilikleri izleyerek, yenilikçi düşünce ve Ar-Ge çalışmaları ile birlikte rekabetçi ama kaliteden ödün vermeyen ürünler üretmek,

 • Müşteri memnuniyetini en üst seviyede sağlayacak, yüksek kalite unsurlarına sahip, uygun fiyatlı ürünleri pazara sunmak,

 • Pazara sürdüğümüz ürünlerimizin ulusal ve uluslararası tüm gerekliliklere tam uyumunun güvencesini vermek,

 • Ulusal ve uluslararası gerekliliklere uygun çalışmak,

 • Ar-Ge ve üretimin tüm aşamalarında kalite sisteminin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve organizasyonumuzda yer alan tüm çalışanların kalite bilincini yükseltmek için gerekli eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek,

 • Risk bazlı kalite sistemimizin etkin olarak uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakları sağlamaktır.

Bilgi Güvenliği ve Gizliliği Yönetim Sistemleri Politikası

BGYS ve KVYS Politikamızın amacı;

                                                                                                                  

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Güven Future Sağlık Teknolojileri A.Ş. bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişilebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinin (PII) güvenliğini sağlamayı taahhüt eder.

 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği ve Kişisel Veri Yönetim Sisteminin temel öğelerinin sürekliliğini sağlamak:

       Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

       Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

       Erişilebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

       Mahremiyet: Kişisel verilerin korunması ile alakalı gereken tüm özenin gösterilmesi,

 • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.

 • Bilgi Güvenliği ve Gizliliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,

 • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkları, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak,

 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,

 • Bilgi Güvenliği ve Gizliliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek; değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,

 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek,

 • KVKK ve GDPR mevzuatlarına uyumlu çalışmak,

 • Kişisel veri mahremiyetine üst düzeyde hassasiyet göstermek,

 • Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

PBGYS.PLT.00                                          15.03.2022/01                                                                           

Genel Müdür 

Tolga T. Tunçer                                                                      

Bilgi Toplumu Hizmetleri

bottom of page